Kalastusseuran jäsenmaksu ja tilinumero

Särkijärven kalastusseuran tilinnumero on: FI 93 4503 1150 0013 62 BIC:HELSFIHH

Särkijärven kalastusseuran jäsenmaksu vuodelle on 25 € joka on”mökkikohtainen” ja pitää sisällään myös kalastusmaksun seisoville pyydyksille, kuten katiska ja verkko. Kalastusmaksuja, oikeuksia ja velvollisuuksia muuten määrittelee Suomen kalastuslaki, jota noudatetaan myös Särkijärvellä. Esimerkiksi seisovat pyydykset pitää merkitä riittävän suurella koholla (10 x 15 cm) ja koho laitetaan verkon molempiin päihin. Kohoon kiinnitetään vuosittainen lupamerkki, johon kirjoitetaan jäsenmaksun maksajan nimi ja puhelinnumero. Katiskaan laitetaan yksi koho ja lupamerkki. Rapumertoja saa olla kerrallaan 10 ja jokaiseen mertaan näkyvä koho ja siihen em. tunnistetiedot. Rapumertoja ei saa siirtää muusta vesistöstä Särkijärveen rapuruton leviämisen estämiseksi.  Järvestämme ei ole löydetty rapuruttoon kuolleita jokirapuja. Rapukanta on heikko. Täplärapuja ei vieraslajina järveen saa istuttaa.

 

(246)

Kommentointi on suljettu.