Kesäkausi 2015 alkaa!

Tervetuloa aloittamaan kesäkautta Särkijärvellä. Uskoaksemme kesän kynnyksellä intoa kesänviettoon ja mökkielämään on talven jälkeen rutkasti.

Särkijärven kalastusseuran johtokunta tiedottaa muutamasta asiasta, jotka ovat varmaankin tuttuja jo entuudestaan:

Särkijärvi on ns. vuokravesi Inkulan ja Sipsiön kalastuskunnilta. Olemme uusineet vuokrasopimuksen vuoteen 2025 saakka. Sopimukseen kuuluu sitoumuksia kalaveden ja kalaston hoidosta. Tästä johtuu, että jokainen, joka kalastaa järvellä muuten kuin onkimalla tai pilkkimällä, joutuu maksamaan järven hoito- ja kalastusmaksun, 20€. Vaikka kalastus ei olisikaan kovin tärkeää, niin järven hoidosta ja seurannasta aiheutuu kuitenkin kustannuksia. Siksi johtokunta vetoaa, että jokaisen mökin asukkaat osallistuisivat kustannusten kattamiseen.

Järveä on hoidettu talkootyönä, mutta laboratoriotutkimukset rapunäytteistä ja järvivedestä maksavat. Kalakantaa on pyritty pitämään yllä ja lajistoa monipuolistamaan kalanistutuksilla. Jokiravun täydennysistutusta selvitetään.

Kalanpyydyksiä – verkkoja tai katiskoita, ei saa siirtää muista vesistöistä Särkijärveen ilman asianmukaista desinfektiota rapuruton leviämisen takia.

Rahaa tarvitaan tulevaisuudessa, koska järven Ruoppasalmen matalaa kapeikkoa tullaan tulevaisuudessa syventämään ruoppaamalla. Tavoitteena on estää järven jakautumista kahdeksi erilliseksi järveksi.

Lisäksi kalastusseuran johtokunta muistuttaa siitä, että kaikenlainen matonpesu ja muukin fosfaatti – ja typpipitoisten pesuaineiden käyttö järvessä ja saunavesien laskeminen järveen on kielletty, koska ne lisäävät järven rehevöitymistä ja sinilevän kasvua. Toistaiseksi sinilevää Särkijärvessä ei ole tavattu.

Polttomoottorikäyttöisten vene- ym.moottoreiden käyttö järvellä on myös Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistyksen päätöksellä kielletty.

Näiden pelisääntöjen jälkeen Särkijärven kalastusseuran johtokunnan lienee syytä toivottaa kaikille – Hyvää Kesää!

(215)

Kommentointi on suljettu.