Ruoppaus alkaa

ELY-keskus on antanut luvan Särkijärven kapeikon, ”Ruoppasalmen”, ruoppaamiselle.
Tarjouspyynnöt muutamalle ruoppausyritykselle ovat lähteneet. Ruoppaus toteutetaan suunnitelman mukaisesti vasta kesäkauden jälkeen, jolloin väistämätön järviveden samentuminen ei haittaa järven virkistys- ja kalastuskäyttöä niin paljon kuin parhaana kesäkautena. Myös linnustolle haitta jää vähäisemmäksi.

Asiasta tiedotetaan myöhemmin ja ruoppauksesta tulee tiedote myös toukokuussa jaettavaan Särkijärven sanomiin.

Särkijärven kalastusseura ry.

(53)

Kommentointi on suljettu.