Särkijärven Kalastusseuran vuosikokous 28.7.2012

Vuosikokous pidettiin Sepänsaaressa kauniin sään vallitessa.
Valittiin johtokunta:

 • Puheenjohtajaksi Arto Pynnönen
 • Varapuheenjohtajaksi Jari Saarinen
 • Sihteeriksi Jatta Hietalahti
 • Jäseniksi: Veikko Himola, Jarmo Ruuhamo, Markku Salminen ja Ari Sokka
 • Jäsenmaksuksi/kalastuslupamaksuksi päätettiin 15 €
 • Istutetaan siikaa ja uudelleen koeluonteisesti myös kuhaa
 • Keskusteltiin jokirapujen täydennysistuttamisesta, mutta sitä ennen selvitetään mahdollinen rapuruttoinfektion esiintyminen Särkijärvessä.
 • Järven veden laatua vesianalyysein ja havainnoin selvitettiin. Kaikki mittarit osoittavat, että veden laatu on selvästi parantunut.
 • Järven kapeikkojen vesikasvien niittoa Sepänsaaren vieressä ja Mantelisaaren vieressä jatketaan talkootyönä 25.8.2012. Jatta Hietalahti tarjoaa talkooväelle kesäasunnollaan ”soppaa”. Kokoontuminen Arto Pynnösen laiturilla. Kellonaika Särkijärven sanomissa.
 • Keväällä 2013 niittoa jatketaan 18.5. Niiton tavoitteena on veden virtauksen ja vaihtumisen parantuminen.
 • Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneilla ja illanvieton järjestelyihin osallistuneille!

(281)

Kommentointi on suljettu.