Uutisia vuosikokouksesta

Särkijärven kalastusseuran vuosikokous pidettiin Sepänsaaressa helteisen(+31 astetta), aurinkoisen sään korventaessa osallistujia. Kokous teki mm. seuraavia päätöksiä: Valittiin seuraavat henkilöt eri tehtäviin seuraavaksi toimintakaudeksi, joka alkaa 1.1.2020. Arto Pynnönen puheenjohtajaksi, Jari Saarinen vpj, sihteeriksi Emilia Saarinen (on antanut suostumuksensa, mutta ei ollut kokouksessa mukana). Jatta Hietalahti, joka jättää sihteerin tehtävät 24 vuoden jälkeen, valittiin johtokunnan jäseneksi, kuten myös Ari Sokka, Jussi Kork ja Kari Muistola. Jäsenmaksuksi, joka on samalla kalastusmaksu, päätettiin 25 €.

Hyväksyttiin toiminnan- ja tilintarkastajien lausunnot. Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalla ja muille tilivelvollisille. Hyväksyttiin toimintakertomus. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.

Ruoppauksesta keskusteltiin ja hankkeen vastuuhenkilö Jari Saarinen ilmoitti, että ruoppaus alkaa 16.9. ja päättyy 25.9.2019. Ely-keskus vaatii kyseisen ilmoituksen annettavaksi ennen töiden alkua. Ilmoitus on ollut esillä keväällä kaikille mökeille jaetussa Särkijärven sanomat tiedotuslehdessä. Ruoppaus tapahtuu imuruoppauksena, urakoitsijana on Liukkosen Ruoppauspalvelu Oy Tampereelta. Ruoppaukseen liittyy myös johtokunnan jäsenen, Tiina Muistolan tekemä ehdotus Aito Säästöpankin Hyvä teko – 2019 palkinnon saajaksi Särkijärven kalastusseuran ruoppaushanke. Ehdotus palkittiin ja puheenjohtaja kävi noutamassa palkinnon.

Muita asioita olivat: vpj:n ehdotus Särkijärven vakiintuneitten paikannimien saamisesta Särkijärven karttaan. ”Virallisessa” kartassa on tällä hetkellä vain muutama nimi, mutta käytännön tilanteet helpottuisivat, jos järven salmilla, niemillä ja lahdilla olisi viralliset nimet. Kokouksessa tuotiin esille seuraavia käytössä olevia ja siten jo vakiintuneita nimiä: Salminlahti, Sepänsaari, Mantelinsaari, Himolanlahti ja Ruoppasalmi. Kalastusseuran johtokunta pyytää särkijärveläisiltä lisää ehdotuksia ja perusteluita nimiehdotuksille.

Lisäksi pj. nosti esille ajatuksen ja kysymyksen siitä, mitä ilmastokriisi – ilmaston muutos järvellemme aiheuttaa. Tätä teemaa tulemme johtokunnan kokouksissa pohtimaan, esimerkiksi mitä se merkitsee kalastolle, järvivedelle, muulle eläimistölle, ympäristölle.

Kokouksen jälkeen vietimme leppoisan iltapuhteen arpajaisten, puhvetin tarjousten ja Kari Muistolan kitaran parissa. Lämmin kiitos erityisesti Dang Ruuhamolle ja Pynnösen Tiinalle ja lapsille puhvetin ja arpajaisten järjestämisestä.

(155)

Kommentointi on suljettu.