Vuosikokouksen päätöksiä

Vuosikokous pidettiin kauniin sään vallitessa. Osallistujia oli kaikkiaan noin 40 henkeä, lapset mukaan lukien.

Johtokunta sai vastuuvapauden edellisestä toimintakaudesta. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018. Johtokuntaan valittiin: Arto Pynnönen (pj), Jari Saarinen (vpj), Jatta Hietalahti sihteeriksi sekä jäseniksi: Jussi Kork, Raimo Pirhonen, Ari Sokka ja Markku Salminen. Jäsenmaksuksi vuodelle 2018 vahvistettiin 20 euroa. Johtokunta sai kokoukselta ja kyselykaavakkeiden kautta valtuutuksen alkaa suunnitella kapeikon, Ruoppasalmen, ruoppaamista. Hanketta vetämään perustetaan projektiryhmä. Ari Sokka ja Jarmo Ruuhamo selvittivät kokoukselle veden näkösyvyyden mittaamista ja näkösyvyyden muutoksia menneinä vuosikymmeninä.

Vuosijuhla oli rattoisa arpajaisten, ruuan ja juoman sekä mukavien yhteislaulujen tapahtuma. Laulatuksesta ja säestyksestä huolehtivat Tiina ja Kari Muistola. Arpajaisten vetäjinä toimivat Tiina Pynnönen, Hannele Pihlajamäki sekä Dang Ruuhamo.

Särkijärven kalastusseuran johtokunta kiittää lämpimästi kaikkia mukanaolleita ja erikseen vuosijuhlan toimijoita.

(46)

Kommentointi on suljettu.